Praktische informatie


Inhoud

» Kosten
» Afspraak maken
» Contactgegevens
» Klachtenfunctionaris
» Privacy protocol
» Lidmaatschappen


∗ Kosten

Wat kost een psychologische behandeling of begeleiding?

De kosten voor therapie/begeleiding/ontwikkelen en bespreken van een behandelplan bedragen 45-65 euro per uur (korting afhankelijk van uw financiele situatie).
Een uitgebreid diagnostisch onderzoek met de WISC V en ander onderzoeksmateriaal kost 700 euro. Dat is inclusief een intakegesprek, 4-6 uur contacturen met het kind, een uitgebreid verslag en een adviesgesprek.
Een kort diagnostisch onderzoek met de WISC V kost 500 euro. Dat is inclusief een intakegesprek, 4 contacturen met het kind, een verslag en een adviesgesprek.
Een vrijblijvend (advies)gesprek kost 45-65 euro per uur (afhankelijk van het inkomen).∗ Afspraak maken

Met Marrie van der Feen, psycholoog via de telefoon: 0118 - 642 546 of per email: info@stichtingpetra.nl
Geen wachtlijst.

Met Mieke Beiler, coach en begeleider, 0118 - 469 437 32, Miekebeiler1958@gmail.com, www.vrijevlinder.net∗ Contactgegevens

Stichting Petra

Drs. M.A. van der Feen

psycholoog

Turfkaai 29

4331 JV Middelburg

Tel: 0118 - 642 546

Info@stichtingpetra.nl (voor informatie en afspraken)∗ Klachtenfunctionaris

In geval van een klacht kan men zich wenden tot de NFG vertrouwenspersoon of de NFG klachtenfunctionaris, 'niet tevreden over je hulpverlener, zie de website van NFG'. Drs. M.A. Van der Feen voldoet aan de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).∗ Privacy protocol

n.a.v. AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming

Persoonsgegevens worden vastgelegd in een papieren clientendossier. De volgende gegevens worden vastgelegd: naam, adres, geboortedatum, BSN, tel. nummer(s), emailadres, medicatie.
Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor herkenbaarheid, en bereikbaarheid en zijn beveiligd. Alle clientgegevens zijn slechts toegankelijk voor van der Feen en haar naaste medewerkers. Allen hebben geheimhoudingsplicht. Van de meeste clientcontacten wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat bij het dossier wordt gevoegd als onderdeel van de behandeling of begeleiding van de client. Informatie over een client aan derden wordt alleen verstrekt met schriftelijke toestemming van de client.
Van der Feen ziet er op toe, dat de clientinformatie up to date is. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens (niet van de persoonlijke aantekeningen van de hulpverlener) die op zijn persoon betrekking hebben en mag hiervan een kopie ontvangen tegen een vergoeding.
Een verzoek om clientgegevens kan geweigerd worden bij
- de opsporing en vervolging van strafbare feiten
- de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.
De betrokkene heeft recht om relevante wijzigingen aan te brengen. Bij klachten kan betrokkene zich wenden tot directie van stichting Petra of tot klachtenbemiddeling van NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) of het College Bescherming Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.∗ Lidmaatschappen


lid van CVPPP (Christelijke Vereniging van psychologen, psychiaters en psychotherapeuten)
lid van Ntvp (Nederlandstalige vereniging voor psychotrauma)
lid van NFG, Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
Ingeschreven in het OCR register

›››