Opleidingen


Inhoud

» Cursussen


∗ Cursussen


Plaats: Middelburg
Adres: Turfkaai 29, 4331 JV
Tel.: 0118 - 642 546
email: info@stichtingpetra.nl
Tijd: van 14 tot 17 uur
Kosten: 25 euro per les
Cursusleider: Marrie van der Feen, psycholoogMarrie van der Feen studeerde kind- en jeugdpsychologie aan de Vrije Universiteit en sociale wetenschappen aan de Universiteit van Leiden, waar ze afstudeerde op het onderwerp “De emotionele gevolgen van incest.” Sinds 1990 heeft ze een eigen praktijk voor psychosociale pastorale hulpverlening in Middelburg onder de paraplu van stichting Petra. Van 2000 tot 2017 werkte ze als GZ-psycholoog. Ze werkt nog steeds als psycholoog, maar richt zich ook op onderzoek, publicaties en onderwijs aan professionals (in leerbedrijf van stichting Petra). Ze is gespecialiseerd in hulpverlening aan seksueel misbruikte mensen, schreef meerdere boeken en ontwikkelde “christocentrische therapie” in “De pijn voorbij, een weg van trauma naar kracht.”

[1] Cursus Positieve psychologie - zaterdag 23 februari 2019

De positieve psychologie leert je om meer te focussen op wat je hebt, dan op wat je ontbreekt. Je ontdekt waar je eigen kwaliteiten liggen, je leert het belang van het inzetten van de eigen kwaliteiten en het versterken van deze kwaliteiten. Zo doende kom je meer tot je recht en tot het doel, dat God heeft met je leven.

Tips voor verbetering van uw humeur, gevoel van welzijn en veerkracht
Geluksprofessor Patrick van Hees schrijft: “Na een periode waar je van piek naar piek heb geleefd, en die moet steeds hoger zijn, houdt het daarna op en kom je in een soort niemandsland met je gevoel. In ieder geval: het voelt niet goed. Daar hoef je je niet ongerust over te maken. Dat gevoel hoort bij het leven. Het is niet alleen hosanna. Benoem het: “Ik heb een akelig gevoel en het is oké om een akelig gevoel te hebben. Gelukkige mensen hebben wel meer veerkracht en verwerken tegenslag en slecht nieuws sneller.”

Hoe wordt een mens veerkrachtiger?
Veerkracht heeft te maken met je innerlijke gesteldheid. Heb je een goed humeur, ben je ontspannen en tevreden, dan functioneer je in de regel het beste. Je voelt je gelukkiger. De meesten van ons willen dit. Daarom tips om zo veerkrachtig mogelijk te zijn. Van Hees: “Geluk moet je niet zoeken in de omstandigheden, de omgeving of de datum. Geluk zit in je gedachten en je gedrag. En die kun je zelf sturen. Hersenen veranderen dan mee. Het schijnt, dat wanneer je de hele dag lacht, je hersenen ook denken dat je echt vrolijk bent. Fake it and make it! Verbind jezelf met anderen. Doe boodschappen voor de buurvrouw (als je dat kunt en zij dat wil), dan voel je je vanzelf lekkerder.
Lees een goed boek, ga zwemmen, maak een wandeling, ga shoppen met je vriendin/vrouw/man, organiseer wat. Het is fijn om wat in het verschiet te hebben.” Je snapt al, als je zelf weinig kunt ondernemen door invaliditeit b.v., dan moet je je doelen bijstellen. Volgens professor Seligman kunnen we “gelukkig en veerkrachtig zijn” leren. Hij wijst in zijn boek “Gelukkig zijn kun je leren” op het belang van je zegeningen tellen, want dankbaarheid verhoogt je geluksgevoel en op het ontwikkelen en gebruiken van je eigen specifieke kwaliteiten.
Van Hees: “Goede voornemens helpen je om jezelf meer richting te geven aan je leven. Natuurlijk heb je je omstandigheden vaak niet zelf in de hand, maar je kunt wel zelf bepalen hoe je ermee omgaat. Dat besef van zelfstandigheid draagt bij aan een gelukkig leven en met goede voornemens brengt je je eigen invloed direct in de praktijk. Het opstellen van goede voornemens is daarnaast een blijk van optimisme en wetenschappelijk onderzoek suggereert, dat optimistische mensen gelukkiger zijn. Het goede nieuws daarbij is, dat je optimisme kunt leren, zelfs als overtuigde brombeer. Wist je trouwens, dat je hersenen ook van goede voornemens houden? Ze vinden het erg lekker als je een “actielijst” opstelt, dan maken ze een dosis dopamine aan! Deze lichaamseigen neurotransmitter geeft je een goed gevoel. Ook wanneer je iets van je lijstje kunt afvinken, krijg je een extra dopamine-injectie.”

Wat zegt de bijbel over gelukkig zijn:
De Bijbel adviseert: “Wie laaft, wordt zelf gelaafd.” (Spreuken“) en “Verblijdt u, wederom zeg ik u: verblijdt u.” Paulus wist waar en hoe geluk te bereiken is. Hij heeft het grote geheim van de verzoening door Jezus Christus ontdekt. Jezus, die aan het kruis stierf om voor onze zonden boete te doen, zodat wij volledig vrij kunnen zijn en verzoend worden met de Schepper, God de Vader. Dat brengt ons op het gelukspad: “De vreze van de Heer is het beginsel der wijsheid.”

[2] Cursus Behandeling van late effecten van vroegkinderlijke traumatisering - zaterdag 23 maart 2019

Dit is een heel breed onderwerp. Ik focus op de late effecten van vroegkinderlijke traumatisering. Seksueel misbruik, dat meestal in de vroege jeugd heeft plaats gevonden, heeft tot gevolg, dat een deel van de slachtoffers in de loop van hun leven professionele hulp nodig heeft, omdat ze lijden aan gemiddeld 20 psychische, psychosomatische, psychiatrische, psychosociale en fysieke klachten.
Vergeleken met niet seksueel misbruikte cliënten hebben ze meer klachten. In deze cursus nemen we deze klachten onder de loep en bespreken we globaal de integratieve behandeling van deze klachten. De cursus geeft inzicht in de problematiek en is belangrijk voor mensen, die zelf slachtoffer zijn of omgaan met slachtoffers of betrokken zijn bij de hulpverlening aan deze mensen.
Meestal hebben deze cliëten meerdere hulpverleners vanwege de complexiteit van hun klachten.

[3] Cursus Patronen doorbreken, omdat je gedrag wilt veranderen - 13 mei 2019

Het KAN. Een mens kan veranderen, maar het is niet gemakkelijk. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Gelukkig is er een leger van hulpverleners, dat klaar staat om je bij het veranderingsproces te helpen, te ondersteunen, te bemoedigen, te troosten en je weer op de rit te zetten als het weer eens mis is gegaan.
Deze cursus geeft je inzicht in het veranderingsproces. Je bent zelf de proefpersoon en oefent op het gedrag, dat je zelf wilt veranderen. Ik verschaf je tools, eventueel 60 digitale programma's e-health, voor zover je die nodig hebt. Of je succes zult hebben, ligt vooral aan jezelf, want gedragsverandering KAN, maar vereist je volledige inzet en volharding. Alleen de aanhouder wint.

[4] Cursus Red je relatie - zaterdag 25 mei 2019

Gelukkig, er zijn nog veel mensen, die moeite doen om hun relatie te redden. Er is een cursus voor mannen met relatieproblemen en afzonderlijk een voor vrouwen met relatieproblemen. Mannen moeten de verhalen van andere mannen horen en vrouwen die van andere vrouwen. Soort lotgenotengroepen dus, maar niet om te zwijmelen in eigen gelijk, of boosheid of.....vul maar in. We gaan gericht aan het werk om de relatie te verbeteren.

[5] Cursus De taak van een moeder - zaterdag 22 juni 2019. Gratis voor bijstandsmoeders.

Het is een van mijn lievelingsonderwerpen. Een never ending story. Moeders kom met mij nadenken over deze fascinerende zeer verantwoordelijke taak. Er zijn tal van werkpunten om deze taak zo goed mogelijk te vervullen. De problemen die er zijn kunnen ter sprake komen, maar voor de aanpak ervan verwijs ik naar een meer individuele setting vanwege de privacy van de gezinnen.

›››