Boeken


Inhoud

» Bestellen
» Boeken

∗ Bestellen

Boek bestellen? maak de prijs van het boek over op onze ING rekening NL76INGB0003719281 t.n.v. Stichting Petra, met vermelding van de bestelcode, uw naam en het adres waar het boek heen gestuurd moet worden. U ontvangt z.s.m. het betreffende boek.
Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten.


∗ Boeken

Titel: Gegijzeld door incest
 • Drs. M.A. van der Feen
 • ISBN 9789074214131 (60 blz.):
 • Uitgave: Stichting Petra
 • Prijs: Eur 10,-
 • Bestelcode: Gegijzeld

Jeremia 29: 11 “Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.”

Deze bemoedigende woorden lokten Marrie van der Feen vanuit de duisternis naar Zijn wonderbaar licht. Vanuit dat licht kijkt ze terug naar haar leven, waar gijzeling door incest een belangrijke rol speelde. Incest heeft veel impact op het leven van het slachtoffer, maar niet het laatste woord. God belooft een hoopvolle toekomst aan degenen, die hun vertrouwen op Hem stellen. Schoorvoetend durfde Marrie God te vertrouwen, nadat haar eigen vader haar vertrouwen zo zeer had geschonden. Hier volgt een stukje van haar verhaal.

“Als kind was geluk min of meer vanzelfsprekend. In de bedstee bij mijn oma, terwijl de “grote” mensen rondom de tafel in de huiskamer met elkaar spraken. Het gaf een gevoel van diepe vrede en blijdschap. Met z'n allen bij elkaar. Thuis aan tafel met m'n ouders, broers en zus, erwtensoep, pannenkoeken, stampot, wentelteefjes, draadjesvlees enz. Hollandse pot. Knikkeren na schooltijd. Buut met de blikken bus met de kinderen in de buurt. Voetballen op straat met mij als kieper. In de kerk naast mijn moeder met een zak vol mentos (wel wat verveeld vanwege de lange lange zit, die nog langer voelde naarmate ik ouder werd). Zoveel heerlijke momenten, teveel om op te noemen. Op mijn negende jaar kwamen er scheurtjes in mijn kinderlijk geluk.

Het bevreemde me, dat mijn vader me in zijn onderbroek seksuele voorlichting gaf in onze badkamer. Ik was ook onder de indruk. In het ouderlijk bed betastte hij mijn vagina, toen ik naast hem mocht slapen, omdat mijn moeder naar familie was. Het voelde heel heftig en ik wilde niet laten merken, dat ik wakker was. Hij vroeg of ik wakker was en na een poosje liet ik merken, dat ik niet meer sliep. Hij stopte en zei niks.

Ik dacht en praatte er niet over. Het gewone leven kabbelde voort tot een volgend incident. Ik zat bij hem op schoot en hij las voor uit een seksboekje. De inhoud ervan herinner ik me niet, wel zijn vraag: “Vind je papa mooi?” Die vraag was een schok voor me, want ik voelde mijn vaders onzekerheid. Hij was niet langer de vanzelfsprekende autoriteit. Ik denk, dat mijn innerlijke conflict of ik hem wel dan niet moest gehoorzamen toen begonnen is. Soms verzette ik me sterk tegen wat hij van me wilde, ik gaf hem een grote mond en hij pareerde dit door mij een harde klap in mijn gezicht te geven. Daarna deed ik wat hij vroeg. Soms gaf ik helemaal geen weerstand, want ik wist, dat als ik hem met mijn hand tevreden stelde, hij geen andere seksuele dingen van me wilde.

Vele jaren later las ik tijdens mijn psychologie studie de termen voor seksueel misbruik van kinderen. Wat mijn vader deed was een vorm van grooming: een kind voorbereiden op seksueel contact door liefkozingen, cadeautjes, aandacht e.d. Ook las ik over de loyaliteit van een kind naar de ouders en het gezin. Ik wilde dat mijn vader gelukkig was en dat het gezin bij elkaar bleef.

Duidelijk was, dat ik mijn vader niet als de barbaar, de slechterik, mijn verkrachter ervoer, maar dat ik helemaal in zijn net was gevangen geraakt, het net van zijn verlangens en behoeften. Zo gaat het soms ook bij gijzeling, waar het slachtoffer afhankelijk is voor zijn of haar dagelijkse behoeften van de gijzelaars. Er kunnen warme gevoelens van dankbaarheid ontstaan als de gijzelaar zorgt voor zijn slachtoffer. Daarom is de titel van mijn levensverhaal dat door Els Bakker is geschreven “Gegijzeld door incest”. Het boekje geeft inzicht in het psychologische proces van verleiding, grooming en seksueel misbruik van een kind en vertelt hoe God me heeft gered.”.» naar bovenTitel: Het doet pijn van binnen, oorzaak en gevolg van incest
 • Drs. M.A. van der Feen
 • ISBN 90-74214-10-x (300 blz.):
 • Uitgave: Stichting Petra, 2004
 • Prijs: Eur 15,- Speciale aanbieding!
 • Bestelcode: Pijn van binnen 2

“Het doet pijn van binnen, 2” is een heruitgave van “Het doet pijn van binnen, 1” , maar voor een groot deel herschreven en aangepast aan de kennis omtrent hulpverlening aan incestslachtoffers anno 2004.

Verborgen herinneringen
Verborgen klachten
Verborgen kwaad
INCEST bij 1 op de 7 vrouwen bij alle lagen van de bevolking.
Het zwijgen voorbij is het begin van de weg naar herstel. Goede hulp is niet makkelijk te vinden. Lees dit boek om u te oriënteren op de problematiek en de hulpverlening aan incestslachtoffers.
PSYCHO-EDUCATIE is een belangrijke pijler in de hulpverlening. Dit boek is geschreven voor hulpverleners, pastorale werkers en pastores, studenten en mensen uit de praktijk, maar vooral ook voor incestoverlevenden en de mensen, die met hen te maken hebben.
Eén op de zeven vrouwen heeft met seksueel geweld binnen het gezin te maken en éen op drie vrouwen met seksueel geweld. 1 op de 7? Mijn supervisor, auteur van diverse belangrijke boeken, kijkt mij vragend aan. Hij kan het, zoals vele anderen, niet geloven. Toch worden deze cijfers wetenschappelijk niet weersproken, wel bevestigd. “Dan zullen veel klachten van vrouwen hieraan toe te schrijven zijn”, zegt hij. Dat is waar. Daarom is een boek als dit nodig. Het geeft voorlichting, het laat zien waar incestslachtoffers of overlevenden last van (kunnen) hebben, hoe klachten ontstaan, het beschrijft incestgeschiedenissen, geeft inzicht in de problematiek, waardoor incestslachtoffers gaan begrijpen waar hun symptomen verband mee houden en hoe ze deze kunnen bestrijden.
HULPVERLENING aan slachtoffers/overlevenden moet recht doen aan de complexiteit van de problematiek:
» In de eerste plaats moet de relatie met de cliënt goed zijn en is het nodig de fobie voor de hulpverlening te overwinnen. De hulpverlener moet voldoende empathie hebben om het vertrouwen van de cliënt te winnen, maar vooral kennis van zaken hebben en uitleg kunnen geven van het verband tussen de klachten en incest. Het vertrouwen is al zo vaak beschaamd en de cliënt is eerder weg dan in de relatie.
» Psycho-educatie. Individueel wordt er uitleg gegeven, maar ook in groepsverband tijdens cursussen, seminars, lezingen, workshops, gezondheidsweekenden en door middel van publicaties, waarin ook.naar andere bronnen wordt verwezen.
» De meeste psychologen werken eclectisch en gebruiken verschillende therapieën afhankelijk van hun opleiding en de aanmeldingsklachten van de cliënt. De schema gerichte cognitieve gedragstherapie helpt incestoverlevenden het verband te zien tussen hun schema’s, klachten en valkuilen en de gebeurtenissen in het verleden, zodat ze zich kunnen ontworstelen aan de negatieve spiraal waarin ze door hun incestverleden zijn terecht gekomen. Het kan een taai gevecht zijn omdat schema’s zich niet zomaar gewonnen geven, maar als verraderlijke landmijnen onschadelijk gemaakt dienen te worden. Heldere therapeutische technieken helpen hulpverleners en hun cliënten om door de bomen van irreële gedachten en depressieve gevoelens weer het bos te gaan zien van menselijke mogelijkheden en geluk. “Hij leidt me naar grazige weiden, Hij verkwikt mijn ziel...” Incestslachtoffers hebben specialistische hulp nodig om deze bijbelse belofte in hun leven te ervaren.
» Contact met lotgenoten, groepsgesprekken en groepstherapie kunnen bouwstenen zijn voor het herwinnen van levensgeluk. Verschillende activiteiten kunnen hierbij een rol spelen, zoals creatieve- en muziek therapie, waar gevoelens zichtbaar en merkbaar worden nog voordat de cliënt zich van deze gevoelens bewust was. Goede begeleiding is belangrijk om deze gevoelens een plek te geven en het slachtoffer te helpen de weg en activiteiten te vinden, die leiden tot meer levensgeluk, want het is niet de bedoeling in het verleden te blijven hangen.
» Om te voorkomen dat een slachtoffer opnieuw slachtoffer wordt, is geestelijke weerbaarheidstraining nodig.
» Voor het omgaan met vage pijnklachten bij incestslachtoffers, pijn in armen, benen, schouders, waarbij de fysiologische oorzaak niet is te achterhalen, werken psychologen samen met lichaamsgerichte therapeuten en fysiotherapeuten. Deze klachten hebben vaak te maken met overbelasting, overprikkelbaarheid en spanning en kunnen aan traumatische ervaringen gerelateerd zijn. Veel slachtoffers zijn zich niet bewust van opgebouwde spanning in hun lichaam. Oefening baart een ontspannen leven en nieuwe energie.
» Omgaan met grenzen, sociale vaardigheden, je kunnen presenteren, voor jezelf opkomen, jezelf tenminste net zo waardevol vinden als de ander...Het zijn allemaal vaardigheden die je moet hebben voor een gelukkig leven.
» Je verlost weten van schuld- en schaamtegevoelens en zicht hebben op een toekomst van onuitsprekelijke vreugde bij God. Daarvoor het je het evangelie nodig. In “Het doet pijn van binnen” worden al deze aspecten van de hulpverlening aan incestslachtoffers uitgewerkt. Ik heb mezelf niet buiten het verhaal willen houden, omdat ikzelf heel veel baat heb gehad bij wat er in dit boek staat. Dank aan God hiervoor. Drs. Marrie van der Feen, Gezondheidszorg psycholoog (Big geregistreerd).» naar bovenTitel: De pijn voorbij, een weg van trauma naar kracht
 • Drs. M.A. van der Feen en R.E. van der Feen
 • ISBN (288 blz.): 90-74 214 - 07 – 0
 • Uitgave: Stichting Petra, Middelburg / Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 1997
 • Prijs: Eur 15,-
 • Bestelcode: Pijn voorbij

Dit boek geeft inzicht in de achtergronden van getraumatiseerde mensen en de hulp die ze nodig hebben. Het verschil en de raakvlakken tussen pastorale en psychologische hulp wordt duidelijk gemaakt. Slachtoffers van geweld vinden veel herkenning in de voorbeelden, voelen zich begrepen en er wordt een weg gewezen van trauma naar kracht. De schrijvers laten zien wat de psychische en eventueel lichamelijke consequenties kunnen zijn voor slachtoffers van (seksueel) geweld. Uitgangspunten voor de therapie zijn: de waarde en het belang van elk individu, diens autonomie en integriteit en het evangelie als kracht voor iedereen die gelooft. Het samengaan van wetenschappelijk psychologische kennis en bijbels pastorale hulp (Christo-centrische hulp) is een ijzersterke formule voor mensen die getraumatiseerd zijn en als gevolg daarvan kwetsbaar zijn. Het boek spoort mensen aan om gevolg te geven aan de christelijke roeping om sterk te zijn voor de zwakken. Drs. Menkveld (Nederlandse Bibliotheek Centrale) schreef over dit boek: “vanuit een helende werking van het geloof kan een mens zichzelf hervinden nadat deskundigen iemand lange tijd intensief hebben begeleid. Een uitstekend studieboek voor pastores en pastorale werkers”.
“De pijn voorbij” is een vervolg op “Het doet pijn van binnen”. De titel zegt het al: de pijn van binnen kan genezen. De principes om dit doel te bereiken worden in het boek “De pijn voorbij” onderzocht. De weg naar genezing is een dynamisch gebeuren en elke dag leren we meer over de weg van trauma naar kracht.
Het boek toont aan, dat veel psychische problemen, die onze relaties negatief beïnvloeden, overwonnen kunnen worden. Ook de seksuele relatie tussen man en vrouw kan herstellen, maar dan moet men vrijmoedig over seksualiteit en wat er in het leven mis kan gaan op dat gebied, kunnen en durven praten. Aan veel relatieproblemen ligt seksueel geweld ten grondslag. Gemiddeld heeft één op de drie vrouwen wel eens met seksueel geweld te maken gehad en één op de zeven vrouwen met seksueel misbruik door verwanten. De helft van in hun jeugd seksueel misbruikte vrouwen zegt later nergens last van te hebben, maar van de andere helft zoekt ongeveer 10% hulp voor min of meer ernstige klachten. Ze lopen bij de dokter, bij de specialist, bij de psychiater, maar ondanks jarenlange verzorging, medicatie en begeleiding zijn de resultaten van de behandeling matig.
De klachten zijn onder te verdelen in drie groepen: vermijdingsklachten, herbelevingsklachten en spanningsklachten en worden ook wel “post traumatische stress-stoornissen” genoemd. Deze stoornissen genezen over het algemeen niet vanzelf, vandaar dat men noodgedwongen op zoek gaat naar hulp, mar vaak blijkt de hulp onvoldoende, zeker op het gebied van de dissociatieve stoornissen.
Deze getraumatiseerde mensen zoeken ook bij pastores hulp, dikwijls zonder dat duidelijk is waar de oorzaak van de problemen ligt. De juiste vragen worden niet gesteld, bijvoorbeeld omdat men vindt dat “graven in het verleden niets oplost of onjuist is”. Maar zelfs al weet men waar de schoen wringt, dan wil dat nog niet zeggen, dat men een oplossing weet. In dit boek wordt nagegaan welke factoren voor genezing van belang zijn, zoals methodiek (de specifieke factoren), de persoon van de hulpverlener en opvattingen over het leven (de niet-specifieke factoren). Het stellen van een diagnose komt aan de orde, de anamnese en de methode van behandelen, die vooral gericht is op de gestagneerde persoonlijkheidsontwikkeling. Door meer inzicht in de problematiek, door het doorbreken van het sociale isolement waar veel slachtoffers in terecht zijn gekomen, door herstel van de persoonlijkheidsfuncties, de weerbaarheid en het vertrouwen in God, zichzelf en mensen gaan slachtoffers de weg van trauma naar kracht, “de pijn voorbij”. Het geloof in Jezus Christus is daarbij de basis, want zonder Hem kunnen we niets van werkelijk belang doen en kan men de negatieve machten en krachten van zonde en destructie niet overwinnen.» naar bovenTitel: Traumaverwerking I - Hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld
 • Meerdere auteurs waaronder drs. M.A. van der Feen en prof. dr. J.C. Borst
 • ISBN (96 blz.): 90-74 214-08-8
 • Uitgave: Stichting Petra, Middelburg
 • Prijs: Eur 8,-
 • Bestelcode: Traumaverwerking 1

Deze brochure is het eerste deel van de serie over traumaverwerking na huiselijk geweld. Van de Nederlands bevolking tussen 20 en 70 jaar heeft 45% met deze vorm van geweld te maken. Sommige gevolgen ervan, post traumatische stress klachten, verdwijnen niet vanzelf, maar worden meestal ernstiger, zodat professionele hulp moet worden ingeroepen. Dit kan het begin (geweest) zijn van een tocht door hulpverleningsland, die dikwijls opnieuw traumatisch is. Deze brochure heeft als doel nieuwe trauma’s te voorkomen en de weg naar verwerking van oude trauma’s te wijzen.
Specialisten uit verschillende disciplines leveren bijdragen. In de eerste brochure belichten we de hulpvraag van slachtoffers van huiselijk geweld, waarom ze geen geschikte hulp konden vinden en welke hulp ze nodig hebben. Een bewegingsexpressietherapeute legt de rationale uit van haar vak en een ervaringsdeskundige verklaart het ontstaan van haar ontwikkelingsstoornis. Verder leveren dr. J.C. Borst en R.E. van der Feen pastorale bijdragen over schuld, geloof en vergeving.
Aan bod komen de volgende vragen: wie zijn de slachtoffers? Welke klachten hadden ze in hun jeugd en welke later? Welke hulp hadden ze en welke hulp hebben ze nodig? Wat doet lichaamsgerichte therapie voor slachtoffers? Hoe is het om “ontwikkelingsgestoord” te zijn? Wat verstaan we onder geloven? Het boek geeft kennis door omtrent traumaverwerking en is geschikt voor slachtoffers, patiënten, hulpverleners en betrokkenen.» naar bovenTitel: Traumaverwerking II - Doet het nog pijn van binnen?
 • drs. M.A. van der Feen
 • ISBN (236 blz.): 90-74 214-09-6
 • Uitgave: Stichting Petra, Middelburg, 2000
 • Prijs: Eur 18,-
 • Bestelcode: Traumaverwerking 2

Dit boek beschrijft het genezingsproces van 32 vrouwen, die slachtoffer zijn van seksueel, fysiek en/of geestelijk geweld en onderzoekt het effect van de behandeling. Deze vrouwen hadden veelal al eerder elders hulp gehad. De meeste vrouwen hadden voor hulp bij Stichting Petra gekozen vanwege de christelijke identiteit, maar niet minder vond men professionaliteit, specialisme op het gebied van traumaverwerking en contact met lotgenoten belangrijk. Het onderzoek vond plaats door middel van vragenlijsten, die door de cliënten schriftelijk werden ingevuld. De antwoorden zijn verwerkt en van commentaar voorzien door Marrie van der Feen, die bij Stichting Petra werkzaam is als GZ-psychologe. Van der Feen werkte samen met een team vrijwilligers: een arts, psychologen, maatschappelijk- en pastoraal werkenden, een psychomotorische- en een creatieve therapeute, musici e.a. De behandeling vond zowel individueel als in groepen plaats. Er werden ook lotgenotencontacten georganiseerd, waar aandacht werd besteed aan vragen rondom schuld en vergeving en aan trauma’s, die gerelateerd waren aan geloofskwesties. Opmerkelijk is de verbetering van welzijn en klachtvermindering van de vrouwen, die gemiddeld elf psychiatrische klachten hadden, zoals dissociatieve-, slaap-, eet-, concentratie-, angst- en stemmingsklachten. Een combinatie van relatietherapie, psycho-educatie, traumaverwerking, schema gerichte cognitieve gedragstherapie, lichaamsgerichte-, creatieve-, schrijf- en muziektherapie, lotgenotencontacten en ondersteuning bleek belangrijke curatieve elementen te bevatten, die in dit boek expliciet worden gemaakt.
Marrie van der Feen is sinds 1990 bezig met de ontwikkeling van een wetenschappelijk verantwoorde methode voor behandeling van getraumatiseerde vrouwen. Ze is traumadeskundige, maar ook ervaringsdeskundige en medeoprichtster van Stichting Petra. Ze is auteur van “Napijn van incest”, “Het doet pijn van binnen”, “De samenzwering”, “Verdwenen in Nepal”, “Vrijgesproken”, “Traumaverwerking, hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld” e.a. Samen met haar man schreef ze “De pijn voorbij, een weg van trauma naar kracht”, waarover drs. Menkveld (Nederlandse Bibliotheek Centrale) o.a. schreef: “Vanuit een helende werking van het geloof kan een mens zichzelf hervinden, nadat deskundigen iemand lange tijd intensief hebben begeleid. Een uitstekend studieboek voor pastores en pastorale werkers.”
Het boek “Doet het nog pijn van binnen?” maakt het genezingsproces na (seksuele) traumatisering nog inzichtelijker voor allen, die ermee te maken hebben. Het boek is in begrijpelijke taal geschreven met een minimum aan vakjargon.» naar bovenTitel: Napijn van incest
Kan seksueel misbruik van kinderen door verwanten leiden tot gynaecologische klachten later?
 • drs. M.A. van der Feen
 • ISBN (96 blz.): 90-74 214-08-8
 • Doctoraalscriptie, Klinische en gezondheidspsychologie, Rijksuniversiteit Leiden
 • September 1990
 • 50 blz. Enkel leverbaar als kopie.
 • Prijs: Eur 6,-
 • Bestelcode: Napijn van incest

Dit onderzoek laat het verband zien tussen in hun jeugd binnen het gezin seksueel misbruikte vrouwen en gynaecologische klachten later en geeft relevante literatuurgegevens.
Als R. Ballieux (1988), hoogleraar klinische immunologie aan de R.U.U. zegt dat het aantonen van de mate van invloed van psychologische factoren op fysiologische processen en van fysiologische op psychologische, op de beleving van ziekte en op het beloop van een aandoening, een heidense klus is, dan kunnen we hem daar geen ongelijk in geven. Emoties beïnvloeden niet alleen ons gevoelsleven, maar ook ons fysieke leven. Het menselijk functioneren kan men niet opvatten als in lagen gedeeld, die los van elkaar staan. Het tegendeel is waar. Dat bijvoorbeeld onze gemoedstoestanden invloed hebben op onze gezondheid, was ook al in de oudheid bekend, want in de Bijbel staat in Spreuken 14:20: “Wie mild is blijft gezond, maar afgunst vreet aan je."
Psychologische factoren (zoals de attitude van een mens) hebben invloed op diens gezondheid. Ongetwijfeld. Maar hoe toon je dat aan? Een uitdaging voor de wetenschap. Deze doctoraalscriptie heeft als doel een stukje interrelatie tussen psychische en fysieke factoren te ontrafelen ten einde de mens die psychische en/of fysieke pijn lijdt, wanneer er iets mis is gegaan, te kunnen helpen.
Het gebied van de pijnbeleving, al of niet gesimuleerd, pijn als een somatisch gefixeerd probleem, pijn als een somatische metafoor van traumatische belevenissen, echte pijn zonder fysiologische oorzaak, pijn als storing in het zenuwstelsel, al of niet aanwijsbaar en behandelbaar, het is een gebied waar volop onderzoek wordt gedaan om genezing te kunnen brengen aan patiënten met pijnklachten. Onder deze patiënten bevinden zich heel wat vrouwen met chronische buikpijnklachten, waar geneeskundigen dikwijls geen raad mee weten. Er zijn zelfs artsen, die zich door deze vrouwen gemanipuleerd voelen, die hysterische verschijnselen interpreteren als simulatie en de patiënte met “een kluitje in het riet sturen”, met of zonder recept.
Psycho-somatische klachten (d.z. klachten waarbij geen organische pathologie kan worden aangetoond) als buikpijn, borstpijn, rugpijn, hoofdpijn en pijn in de ingewanden kunnen ontstaan zijn door een ontregeling van het immuniteitssysteem van het menselijk organisme, dat door onze emoties beïnvloed wordt. Aangezien ons lichaam zelf onze pijnstillers maakt en andere psychofarmaca (zoals bekend is vanuit de biochemie, waar we niet op in zullen gaan, omdat het niet ons onderzoeksterrein is), is het te verwachten, dat bij een ontregeling als gevolg van hevige emotionele verwarring, er storingen zullen optreden, die gepaard kunnen gaan met PIJN.
Een gebied waar we in het bijzonder te maken hebben met emotionele verwarring is dat van de beleving van SEKSUEEL MISBRUIK IN DE JEUGD DOOR VERWANTEN, omdat voor de meeste incestslachtoffers het seksuele misbruik en traumatische ervaring is. Op dit terrein bevindt zich ons onderzoek, dat een onderdeel is van een studie naar de emotionele gevolgen van seksueel misbruik in de jeugd door verwanten onder leiding van F. Albach en B. Ensink aan de Universiteit van Amsterdam, afdeling Psychonomie.» naar bovenTitel: Vrij gesproken
 • Marrie van der Feen- de Muynck
 • ISBN (96 blz.): 90-74214-03-7
 • Uitgave: Stichting Petra, Middelburg, 1989
 • Prijs: Kopie Eur 8,-
 • Bestelcode: Vrij gesproken

“Vrij gesproken” is een autobiografische novelle van drs. Marrie van der Feen- de Muynck. Ze schreef de jeugdboeken "Verdwenen in Nepal" en "De samenzwering". Tevens een boek ten bate van arme kinderen: "Brazilië, de kinderen en het Koninkrijk". Als psychologe en "ervaringsdeskundige" publiceerde zij "Het doet pijn van binnen". Wonend in Vlissingen, gevormd in een orthodox gereformeerd milieu, stelde ze zich de eeuwige vraag: "Waarom leef ik, wat is mijn bestemming?"
Haar speurtocht naar antwoorden bracht haar bij vrienden, die de waarheid schenen gevonden te hebben in vrije seks, drugs en meditatie, maar ze zag hoe deze weg uiteindelijk leidde tot de dood van haar jeugdvriendin. In de zestiger jaren ging ze psychologie studeren in Amsterdam aan de Gemeentelijke Universiteit, waar ze in 1968 kandidaatsexamen deed. Aan de Vrije Universiteit zette ze haar studie voor met als hoofdrichting Ontwikkelingspsychologie.
In de tijd van "Provo en de kabouters" was ze lid van de traditionele Amsterdamse Vrouwelijke studenten Vereniging. Tevens deed ze actief mee aan het artistieke en culturele leven in Amsterdam. Intellectueel was ze op zoek naar zekerheden, vaste waarden, waarop ze haar leven kon baseren, maar emotioneel naar liefde, die ze bij een Corpsstudent vond, van wie ze zwanger werd. Deze zwangerschap leidde tot een abortus en vervolgens tot een RADICALE OMKEER in haar leven.» naar bovenTitel: Verdwenen in Nepal
 • Marrie van der Feen- de Muynck
 • Jeugdboek
 • ISBN (48 blz.): 90-74214-01-0
 • Uitgave: Stichting Petra, Middelburg, 1987
 • Prijs: Kopie Eur 5,00
 • Bestelcode: Verdwenen in Nepal

Verdwenen in Nepal is een interessant boek omdat het de lezer een reis laat maken door het mysterieuze Nepal, een land omgeven door de in nevels gehulde toppen van het Himalaya-gebergte. Het laat je kennismaken met de ‘heilige mannen’, de vele goden en de vreemde riten en gebruiken.
Een avontuurlijk boek, dat de jeugd boeit door de spanning van de speurtocht naar de verdwenen ontwikkelingswerkers, in een land waar de tijd vierhonderd jaar geleden lijkt te zijn gestopt, en waar ieder klooster een gevangenis kan blijken te zijn.
Een informatief boek, dat de jeugdige lezers op eenvoudige wijze kennis laat nemen van enkele facetten van het Hindoeïsme, het ontwikkelingswerk en de problemen, die bij de botsing van twee culturen kunnen ontstaan.
Een inspirerend boek, dat laat zien dat het een goede zaak is om je handen uit de mouwen te steken voor mensen en nood, en wat een voorrecht het is mensen te vertellen van de Weg, de Waarheid en het Leven.» naar bovenTitel: De samenzwering
 • Marrie van der Feen- de Muynck
 • “De samenzwering” is een jeugdboek voor oudere kinderen, erg spannend en ook leerzaam.
 • Uitgave: Stichting Petra, Middelburg, 128 blz.
 • Kopie Eur 8,00

Het boek 'De samenzwering' bevat o.a. interessante gegevens over de tijd van voor de Franse Revolutie. Bekend is zo het feit dat een groep samenzweerders onder de naam 'De Illuminati' lang tevoren plannen klaar had voor het op gang brengen van deze revolutie en dat deze groep zijn activiteiten nog altijd niet heeft gestaakt en zelfs nu nog steeds zijn doelstellingen tracht te verwezenlijken, op lang niet altijd aanvaardbare wijze.
'De samenzwering' is niet alleen maar een spannend boek. Het bevat ook informatie. De informatie is verwerkt in een verzonnen verhaal, maar onder het oppervlak van dit 'verzonnen' verhaal ligt volgens de schrijfster een wereld, die niet slechts verzonnen is maar berust op realiteit. Zelfs één waarmee iedereen rekening zou moeten houden.
Het is voorspeld dat er ooit een groot antichristelijk rijk tot stand zal komen. De voortekenen ervan zie je als je de historische en eigentijdse gegevens bestudeert: de trend is dat bestaande machtsstructuren vervangen moeten worden door een wereldregering. Er is daarin geen plaats voor monarchieën, dus koningen (en koninginnen) moeten verdwijnen zoals ten tijde van de Franse Revolutie...
De schrijfster studeerde psychologie en weet dat veel jongeren die de dreiging van een totalitair systeem aan voelen komen, vluchten in nihilisme en andere vormen van desinteresse, omdat zij het gevoel hebben dat deze maatschappij hen niets positiefs (meer) te bieden heeft. Ze schreef dit boek om vooral jongeren, maar ook ouderen te wijzen op een andere weg.
Het verhaal is boeiend, maar het materiaal dat aan het verhaal ten grondslag ligt, is nog veel boeiender.» naar bovenTitel: Brazilië, de kinderen en het koninkrijk
Brasil, the children and the kingdom
 • Marrie van der Feen- de Muynck
 • Tweetalig boek (Nederlands en Engels), 61 blz.
 • Uitgave: Stichting Petra, Middelburg
 • Prijs: Kopie Eur 5,00
 • Bestelcode: Brazilië

Iedere twintig minuten sterft er een Braziliaans kindje aan ondervoeding. Iedere twintig minuten pleegt een teenager tussen 12 en 21 jaar zelfmoord. Is het geen onbegonnen werk hieraan iets te willen doen? NEE!
Als KINDEREN vanaf hun geboorte goede voeding krijgen, lopen ze geen hersenletsel op en ontwikkelt hun intelligentie normaal, waardoor hun kansen in het leven toenemen. Ze kunnen dan een school doorlopen, een beroep leren, een goede baan en een redelijk inkomen krijgen.
Als KINDEREN vanaf hun geboorte goed gevoed worden, liefde, discipline en correctie krijgen, dan kunnen ze opgroeien tot eerlijke, hardwerkende en verantwoordelijke burgers van een land, dat nu bekend staat om de luiheid, oneerlijkheid en corruptie van zijn burgers en regering.
Als KINDEREN vanaf hun geboorte van de Heer Jezus horen, Hem aannemen en opgroeien in goede bijbelse gezinnen en gemeenten, dan kunnen zij het leven aan. Dan kunnen ze het “Koninkrijk van vrede, liefde en blijdschap” uitdragen door hun leven en zo hun land positief beïnvloeden, zodat er een geestelijke vernieuwing komt. En dat is het állerbelangrijkste!» naar bovenTitel: Tijdschrift 'Geknakt Riet' nr. 2
 • Redactie: Dr. A. Albach en drs. M.A. van der Feen
 • ISBN: 90-74214-05-3
 • Uitgave: Stichting Petra, Middelburg
 • Prijs: Eur 3,50
 • Bestelcode: Geknakt Riet 2

Dit is het tweede nummer van het tijdschrift voor traumaverwerking. Wij willen met dit tijdschrift informatie verschaffen over traumatische jeugdervaringen; niet alleen over incest, maar ook over lichamelijke en geestelijke kindermishandeling. Het is de bedoeling dat vrouwen die dit als kind hebben meegemaakt, in ons tijdschrift verhalen vinden over jeugdtrauma's die maar al te vaak verzwegen worden.
Daarnaast willen we een bijdrage leveren aan de theorievorming rond traumaverwerking. Over de psychische gevolgen van trauma's wordt al sinds eind negentiende eeuw geschreven. Voor dit onderwerp is juist de laatste jaren steeds meer belangstelling. Geregeld vinden er congressen plaats en er wordt steeds meer over gepubliceerd. In deze discussie gaat het om een breed scala van trauma's, van gijzelingen en roofovervallen tot seksuele kindermishandeling. Over de behandeling van jeugd-trauma's is vooral vanuit de Vrouwenhulpverlening veel geschreven. Tot nu toe was er echter nog geen platform waarop men met elkaar van gedachten kon wisselen over de verschillende aspecten van de behandeling voor de groep die als kind getraumatiseerd was.
Met ons tijdschrift willen we ook trachten om op het christelijke 'erf' pastores, dominees, voorgangers, ouderlingen etc. te bereiken. We gaan ervan uit dat ook in deze kringen informatie over incest en andere jeugdtrauma's gewenst is. Aangezien wij zelf psychologen zijn, zijn wij in staat om kennis uit ons vakgebied door te geven aan een groep voor wie de psychologie geen dagelijkse kost is.
In dit nummer van 'Geknakt Riet' komen de volgende onderwerpen aan bod:
- de geloofwaardigheid van incestslachtoffers...
- zwangerschap na incest...
- traumaverwerkingsweekenden...
- wie zorgt er voor jouw veiligheid bij aangifte?...
- vergeving...
- trauma en tekort...» naar bovenTitel: Tijdschrift 'Geknakt Riet' nr. 4 & 5
 • Redactie: Dr. A. Albach en drs. M.A. van der Feen
 • ISBN: 1381-0758
 • Uitgave: Stichting Petra, Middelburg
 • Prijs: Eur 3,50
 • Bestelcode: Geknakt Riet 4, 5

Er is een gestage stroom vrouwen, die hulp zoekt voor de gevolgen van seksueel misbruik in hun jeugd door verwanten. Steeds meer van hen weten de weg naar de organisatie "Geknakt Riet" te vinden, zodat het werk steeds intensiever wordt. Dit dubbeldikke nummer van Geknakt Riet bevat weer veel belangwekkende informatie. Dr. F. Albach behandelt het hachelijke onderwerp van confrontatie met de dader. Dr. M. Lindt bespreekt de neiging van mensen om de wereld als rechtvaardig te zien, wat kan leiden tot valse schuldgevoelens. Drs. M.A. van der Feen heeft zich verdiept in een aantal aspecten die betrekking hebben op het uiten van emoties door incestslachtoffers, terwijl de invloed van het omgaan met emoties op het zelfbeeld van incestslachtoffers nader wordt onderzocht door drs. A. van Dijke. Hoe men in de therapie met het uiten van emoties moet omgaan, wordt uit de doeken gedaan door dra. Van de Ende.
Jaap Hoek van de zedenpolitie uit Amsterdam brengt ons op de hoogte van een verschrikkelijk kwaad, namelijk de kinderpornografie en het seksuele misbruik dat daarmee gepaard gaat. Dergelijke artikelen sporen ons aan om niet alleen ervan kennis te nemen, maar ook daadwerkelijk alles in het werk te stellen om dergelijke praktijken uit te bannen. Verlening van de verjaringstermijn van seksuele misdrijven met kinderen is een praktisch en rechtvaardig doel om naar te streven. Theologisch adviseur R.E. van der Feen onderbouwt de geestelijke stellingname van Geknakt Riet. We trachten als christelijke psychologen een helder en toetsbaar standpunt in te nemen. Het onderzoek naar "hypnose" is nog niet klaar, zodat het artikel over dit onderwerp nog niet gepubliceerd kan worden.
Zoals altijd treft uw weer verhalen en gedichten aan van incestslachtoffers, die beter dan wie ook kunnen vertellen wat hen is overkomen en hoe ze eventueel hun problemen die daarmee verband hielden hebben kunnen overwinnen. Bemoedigende verhalen of soms alleen maar schokkend. Hun namen worden niet genoemd, maar zijn bij de redactie bekend. Marrie Schuurman eindigt dit blad met het 2e deel van haar verhaal over een hondje en eenzaamheid.» naar bovenTitel: Tijdschrift 'Geknakt Riet' nr. 6
 • Redactie: Dr. A. Albach en drs. M.A. van der Feen
 • ISBN: 1381-0758
 • Uitgave: Stichting Petra, Middelburg
 • Prijs: Uitverkocht - enkel leverbaar als kopie voor Eur 2,50
 • Bestelcode: Geknakt Riet 6

Een van de minst bekende, maar meest kwellende stoornissen is de meervoudige persoonlijkhiedsstoornis, MPS. Wij besteden aan deze psychische ziekte veel aandacht, omdat er relatief veel incestslachtoffers zijn, die hieraan lijden. Tot voor kort werd er in de psychiatrie niet veel aandacht besteed aan MPS en patiënten met MPS verhuisden naar de "borderliners", een vergaarbak voor moeilijk classificeerbare patiënten. MPS is te genezen zeggen sommige therapeuten, anderen zijn terughoudender. De discussie is nog niet gesloten en er zullen ook nog wel congressen aan dit onderwerp worden gewijd. In het Geknakt Riet doen wij mee aan het onderzoek naar deze toestand van hevig psychisch lijden, waar zoveel incestslachtoffers door getroffen zijn.
In dit nummer van 'Geknakt Riet' komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
- MPS...
- Kind in mij...
- Spiritualiteit...
- Verhalen en poëzie...» naar bovenTitel: Tijdschrift 'Geknakt Riet' nr. 7
 • Redactie: Dr. A. Albach en drs. M.A. van der Feen
 • ISBN: 1381-0758
 • Uitgave: Stichting Petra, Middelburg
 • Prijs: Uitverkocht - enkel leverbaar als kopie voor Eur 2,50
 • Bestelcode: Geknakt Riet 7

Soms worden we overweldigd door de grote nood waarin sommige vrouwen die met "Geknakt Riet" contact opnemen verkeren. Dit zijn vrouwen die binnen de reguliere hulpverlening hun neus hebben gestoten en dat is dan zeer eufemistisch uitgedrukt. Gelukkig zijn er ook veel vrouwen, (die niet bij ons aankloppen, omdat ze naar ik aanneem een goede behandeling hebben ontvangen) die liefdevol en vakbekwaam verpleegd en behandeld zijn in ziekenhuizen en inrichtingen. Over hen hoort u ons dus niet. Het gaat om vrouwen, die dikwijls jarenlang opgesloten zaten in inrichtingen zonder ooit over hun problemen te hebben mogen praten, want "dat bracht hen maar in verwarring"; over vrouwen die tijdenlang naakt lagen vastgebonden in isoleercellen op spiralen zonder matras; over vrouwen die door hun psychiater of andere hulpverleners werden verkracht. Voor hen werd de hulpverlening een nieuw trauma, toegevoegd aan de talloze trauma's waaronder ze al leden. Zij hebben maar één gedachte: doodgaan, zo vlug mogelijk. Maar hoe? De één hongert zichzelf uit en vraagt: "Mag dat van God?", de ander snijdt zichzelf de hals door en zegt dat ze helaas niet voelt wanneer ze dat doet en eigenlijk niet dood wil. Het is duidelijk dat vrouwen met dergelijke ernstige psychische problematiek niet genoeg hebben aan ambulante hulpverlening of aan een traumverwerkingsweekend om de twee à drie maanden of aan een lotgenotengroep in de buurt. Er is veel meer nodig. Voor hen werken we zo hard mogelijk aan de oprichting van een christelijk Vrouwencrisiscentrum met behandeling. In artikel 2 wordt hier nader op ingegaan.
Christelijke psycho-therapie is een in ontwikkeling zijnde tak van de wetenschap. De behoefte aan adequate methoden en technieken voor hulp aan vrouwen met ernstige psychische problemen zoals we die aantreffen bij vrouwen die in hun jeugd sexueel misbruikt en mishandeld zijn, is erg groot. In het artikel "Christelijke hulpverlening" dragen we ons steentje bij en wekken christelijke therapeuten en onderzoekers op met ons mee te bouwen, zodat christelijke vrouwen niet langer afhankelijk zijn van niet-christelijke therapeuten.
Om tot een eerlijk gedegen oordeel te komen over een voor velen dubieus geachte techniek als hypnose heeft Rudolf E. van der Feen een diepgaande literatuurstudie gedaan. Het resultaat ervan vindt u in dit blad. We pretenderen niet hier het laatste woord te hebben gesproken, maar nodigen u uit uw visie te verwoorden en te publiceren.
Moet men als christen de dader onder alle omstandigheden vergeven? Het onderwerp "vergeving" blijft een hot item. Van der Feen heeft in een artikel opnieuw getracht het hoe, waarom en wanneer van vergeving uit de doeken te doen.
In "Hulpverlening op de hak" gaan we dieper in op wat er gebeurt als een hulpverlener voor de verleiding bezwijkt en een seksuele verhouding begint met zijn cliënte. Annie's verhaal is nog lang niet ten einde. Ze is zieker dan ooit. Dank zij haar man die full time voor het gezin zorgt, houdt ze het op de been. De rest van haar verhaal krijgt u nog een keer te horen. Hoe zal de afloop zijn? Ze is erg blij, dat ze bij "Geknakt Riet" begrip en erkenning heeft gevonden. Ze is in ambulante therapie, maar heeft behoefte aan méér. Ook voor haar is intramurale behandeling dringend gewenst.
- MPS...
- Kind in mij...
- Spiritualiteit...
- Verhalen en poëzie...» naar bovenTitel: Tijdschrift 'Geknakt Riet' nr. 10
 • Redactie: Dr. A. Albach en drs. M.A. van der Feen
 • ISBN: 1381-0758
 • Uitgave: Stichting Petra, Middelburg
 • Prijs: Eur 3,50
 • Bestelcode: Geknakt Riet 10

In dit nummer van 'Geknakt Riet' komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
- gekte van de psychiatrie...
- Freuds verleidingstheorie...
- Partners...
- Daders...
- Verjaring...» naar bovenTitel: Tijdschrift 'Petra' nr. 12 & 13
 • Redactie: Dr. A. Albach en drs. M.A. van der Feen
 • ISBN: 1381-0758
 • Uitgave: Stichting Petra, Middelburg
 • Prijs: Eur 3,50
 • Bestelcode: Petra 12 en 13

De naam van ons tijdschrift voor traumaverwerking is veranderd. Voortaan heet het "Petra". Wat blijft is, dat "Hij het geknakte riet niet zal verbreken..."
"Petra" is geen vrolijk blad. Helaas. We hadden liever andere artikelen gepubliceerd, maar wij moeten over de zwarte kant van het leven publiceren, omdat daar de slachtoffers worden gemaakt, die om hulp vragen.
Soms willen wij zelf bijna niet geloven, wat ze ons vertellen, maar er is geen reden om aan hun verhaal te twijfelen. We willen hen serieus nemen en hen recht doen. Ter ondersteuning van de slachtoffers van ritueel misbruik, publiceren we in dit blad hun verhaal. Ook hun stem moet worden gehoord.
Drs. C. Hamoen, psychologe, geeft een kort overzicht over ritueel seksueel misbruik. Daarnaast laten we de getuigen aan het woord.
Drs. M.A. van der Feen, psychologe, beschrijft na jarenlange intensieve hulpverlening aan (seksueel) getraumatiseerde vrouwen hoe groot de behoeft is aan professionele hulp en hoe men deze zou kunnen verbeteren. Drs. E. Buysse, psychologe bespreekt de behandeling van "spanningsklachten", waar veel seksueel misbruikte vrouwen onder lijden.
Dr. H. Borst, theoloog, gespecialiseerd op het gebied van pastoraat aan daders, levert vanuit zijn discipline een bijdrage. R.E. van der Feen let uit, waarom wij de bijbel voldoende betrouwbaar vinden om als uitgangspunt te dienen voor hulpverlening.
Tevens ontvingen we weer veel eigen bijdragen van vrouwen, die we, voor zover er ruimte is, publiceren.» naar bovenTitel: Tijdschrift 'Petra' nr. 14
 • Redactie: Dr. A. Albach en drs. M.A. van der Feen
 • ISBN: 1381-0758
 • Uitgave: Stichting Petra, Middelburg
 • Prijs: Eur 3,50
 • Bestelcode: Petra 14

In dit nummer van Petra, de nieuwe naam voor 'Geknakt Riet', komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
- pastoraal aspect psycho-sociale hulpverlening...
- identiteitsgebonden vrouwenhulp...
- herinneringen aan seksueel misbruik...
- grenzen, partners...
- onrecht, ziektekosten, verjaringstermijn...
Traumaverwerking staat voor: de waarheid onder ogen zien. Dat kan pijn doen. Traumaverwerking maakt sterker. Wat betekent dat? Hulpverleners bedoelen: de persoonlijkheid van een persoon wordt sterker en wat dat betekent is een lang verhaal. We hadden er 82 bladzijden voor nodig om dat uit te leggen in ons boek "De pijn voorbij. Een weg van trauma naar kracht". Er is goed nieuws: traumaverwerking werkt, het loont de moeite, geeft positieve resultaten voor vrouwen die niet zonder hulp kunnen leven, soms dood willen, omdat het leven te veel pijn doet. Toch willen ook zij liever leven, want ieder mens heeft kennelijk, diep binnenin, een besef van bestaansrecht, het besef dat hij of zij er niet voor niets is. Identiteitsgebonden vrouwenhulpverlening gaat ervan uit dat er voor ieder mens een "bestemmingsplan" is, wat pas ten volle gerealiseerd wordt, als er vrede is met God. Dan kan de persoonlijkheid ten volle tot ontplooiing komen en het besef doorbreken: ik heb bestaansrecht, ik voldoe aan mijn roeping. Zelfs onder moeilijke omstandigheden kan er dan rust en vrede ervaren worden. De pijn van binnen, verdriet, woede, angst en onrust kunnen verdwijnen als het hart rust vindt in God: "Mijn ziel is als een gespeend kind in mij," schrijft David, door te vertrouwen op God, die belooft dat Hij alle dingen doet meewerken ten goede. Zelfs aanslagen, mishandelingen, verkrachtingen, vernederingen en verbaal geweld. Deze overwegingen liggen ten grondslag aan "Christ boekened therapy", een nieuwe vorm van behandeling voor mensen met trauma's. Daarbij wordt een eind gemaakt aan de stelling: "Laat het deksel op de beerput", "praat er maar niet meer over". Zwijgen dient het belang van de omgeving, niet dat van het slachtoffer. Slachtoffers moeten spreken en de waarheid onder ogen zien. Het artikel van M.A. van der Feen over het pastorale aspect in de hulpverlening gaat hier op in.
We laten slachtoffers zelf aan het woord en verbloemen de waarheid niet, want de waarheid maakt vrij. Honderden brieven en telefoontjes komen bij Stichting Petra binnen, bijna allemaal vreselijke verhalen, die de stelling dat "de hele wereld in het boze ligt" onderbouwt. Helaas. Gruwelijk. Ook voor ons. Ook wij kunnen in zo'n wereld niet leven zonder hoop. Maar er is hoop! Daarom kunnen wij naar de verhalen luisteren en worden niet opnieuw getraumatiseerd. Erkenning van de feiten, hoe gruwelijk ook, van de pijn en het verdriet moet er eerst zijn, willen we de slachtoffers kunnen helpen. Dat doet pijn, maar we kunnen het aan, omdat we weten, dat het kwaad overwonnen is door Jezus Christus. Hij is opgestaan! Dit is en was de paasboodschap. Voor ons is het een levende werkelijkheid. Zonder deze wetenschap kan men inderdaad beter maar zwijgen over wat daders kinderen aandoen en toevlucht nemen tot een adequate overlevingsstrategie, bijvoorbeeld tot een verblijf op een eilandje in de stille oceaan met palmen en witte stranden...
Deze keuze maken we niet. Er zijn te veel vrouwen in nood, die geholpen moeten worden. Dat is Gods wil. Hij wil immers niet, dat er iemand verloren gaat. Daarom spannen we ons vakmatig tot het uiterste in om hen te helpen, die ten onder dreigen te gaan, maar ook als gelovigen, die behalve uit vakkennis mogen putten uit de onuitputtelijke bronnen van God, die beloofd heeft "iedereen krachtig bij te staan, die op Hem vertrouwt".
Vakkennis wordt vergroot door een artikel van Willy en Carolien, die psychologisch onderzoek doen naar "lichaamsherinneringen" onder supervisie van de Universiteit van Utrecht en Stichting Petra. Dergelijk onderzoek juichen we toe en werken er graag aan mee. Voor deskundigheidsbevordering hebben we een paar stageplaatsen beschikbaar. Janneke, maatschappelijk werkster en studente aan de Wittenberg schreef een artikel als afsluiting van haar stage bij ons. Teun Vetter schreef over "grenzen", een essentieel gegeven in het leven. Hoe gaan we met grenzen om? Kennen we onze grenzen? Laten we ze overschrijden of kunnen we ze bewaken en indringers tegenhouden? "Heeft God schuld?" Ook tijdens onze cursus "Seksueel misbruik & traumaverwerking" en de traumaverwerkingsweekenden komt dit onderwerp aan de orde, omdat het vooral voor slachtoffers een schrijnende vraag kan zijn. Er zijn zoveel vragen, er is zoveel pijn. Lees hierover in dit blad.» naar bovenTitel: Tijdschrift 'Petra' nr. 15
 • Redactie: Dr. A. Albach en drs. M.A. van der Feen
 • ISBN: 1381-0758
 • Uitgave: Stichting Petra, Middelburg
 • Prijs: Eur 3,50
 • Bestelcode: Petra 15

In dit nummer van Petra:
- Psycho-sociale pastorale hulp...
- Sexueel geweld, prevalentie, preventie en psychologie...
- Heeft God schuld...
- Het wantrouwen voorbij...
- Koestering...
- Dissociatie...
- Emotionele afhankelijkheid...
De aandacht voor seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes mag niet verslappen, noch in Nederland noch in andere landen van Europa, want er is geen enkele reden om te veronderstellen, dat kinderen en vrouwen tegenwoordig veel beter beschermd en geholpen worden dan voorheen. Onlangs vertelde een zestienjarig meisje me, dat ze door een leraar op school seksueel werd mishandeld en gechanteerd. Als ze het zou vertellen, zou hij aan haar ouders, met wie ze geen goede relatie had, vertellen hoe fijn ze het vindt om seks met hem te hebben. De vertrouwensarts, de decaan, de directeur van de school zijn allen op de hoogte, maar deden niets om haar te beschermen. Ging de leraar door met zijn seksuele intimidatie? Ja. Ging het meisje naar hem toe? Ja, doodsbang, als een lam dat stom is.
Nederlands onderzoek (Draijer, 1988) wees uit, dat één op de zeven vrouwen ervaringen heeft met seksueel misbruik door verwanten voor het zestiende jaar en ongeveer één op drie vrouwen heeft te maken gehad met één of andere vorm van seksueel geweld door verwanten en onbekenden. In het National Criminal Survey is zelfs niet eens gevraag naar ervaringen met seksueel geweld in de jeugd! Incest valt buiten de genoemde cijfers. In het artikel "Prevalentie, preventie en psychologie" gaan we hier nader op in.
Hoewel niet alle slachtoffers van seksueel geweld behoefte hebben aan professionele hulp, heeft een deel dat wel (40%), waarvan velen voor ernstige klachten. Bijna dagelijks melden zich vrouwen bij ons aan voor hulp. Voor ons is het duidelijk, dat er een grote behoefte is aan deskundige hulp en verbetering van de hulpverlening. In de artikelen "Koestering bij traumaverwerking, grensoverschrijding of noodzaak?", "Van trauma naar kracht, maar niet in één weekend" over het functioneren van groepstherapie en lotgenotengroepen en "Emotionele aan- of afhankelijkheid" wordt hier aandacht aan besteed. Hoewel de redactie in principe instemt met de hoofdlijnen van de artikelen, blijven de auteurs zelf verantwoordelijk voor de inhoud ervan.


» naar bovenDe taak van een moeder. Auteur: Marrie van der Feen ISBN: 978-90-74214-00-1 Uitgave: Stichting Petra, Middelburg Prijs: Eur 3,00 Bestelcode: taak van een moeder De taak van een vader Auteur: Don Schmierer ISBN: Uitgave: Stichting Petra< Middelburg Prijs: Eur 3,00 Bestelcode: taak van een vader Gegijzeld door incest Auteur: Els Bakker ISBN: 978-90-74214-13-1 Uitgave: Stichting Petra, Middelburg Prijs: Eur 8,00 Bestelcode: gegijzeld door incest Refem do incesto Vertaling in het Portugees: Daisy Barbosa Auteur: Els Bakker ISBN: 978-90-74214-13-1 Uitgave: Stichting Petra, Middelburg Prijs: Eur 8,00 Bestelcode: refem do incesto

∗ Bestellen

Boek bestellen? maak de prijs van het boek over op onze ING rekening NL76INGB0003719281 t.n.v. Stichting Petra, met vermelding van de bestelcode, uw naam en het adres waar het boek heen gestuurd moet worden. U ontvangt z.s.m. het betreffende boek. Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten.


›››