Contact


Inhoud

» Contact
» Beleid en activiteiten


∗ Contact

Stichting Petra

Contactpersoon: Drs. M.A. van der Feen, psycholoog

Turfkaai 29

4331 JV Middelburg

Nederland

Tel: 0118 - 642 546 (voor afspraken, informatie, bestellingen ed)

E-mail voor informatie: info@stichtingpetra.nl


Stichting Petra:

ING BANK, IBAN: NL76INGB0003719281

BIC: INGBNL2A

KvK Middelburg: 41114385∗ Beleid en activiteiten

Beleidsplan 2019

Twee takken van arbeid zijn altijd belangrijk bij stichting Petra: hulpverlening en voorlichting/preventie.

Tot 2017 werkte Marrie van der Feen als GZ psycholoog binnen de generalistische gezondheidszorg, Big geregistreerd, onder de paraplu van stichting Petra. Sinds 2018 werkt Marrie van der Feen als vrijgevestigde psycholoog nog steeds onder de paraplu van stichting Petra.
Alle inkomsten kwamen en komen ten bate van stichting Petra. Daardoor kunnen er diverse activiteiten worden ondernomen zonder subsidie van de overheid ten gunste van slachtoffers van (seksueel) geweld en mensen in een achterstandspositie. Er worden lezingen en cursussen gehouden, artikelen en boeken gepubliceerd en sinds 2013 zijn er in samenwerking met stichting Aprisco en Teen Challenge activiteiten in de sloppenwijken van Rio de Janeiro in Brazilie. Het boek “Gegijzeld door incest” (drs. Els Bakker) is vertaald in het Portugees en wordt in Brazilie verspreid. Onder de website rubriek cursussen en projecten vindt u alle relevante informatie betreffende de activiteiten van stichting Petra in 2019.

Hieronder volgt een impressie van het werk in Rio de Janeiro:

De sloppenwijk/favela Juramento is een van de wijken, waar de drugsdealers de baas zijn. Zij hebben de wijk zoveel mogelijk afgezet met blokken beton om te voorkomen, dat de politie er binnen rijdt. In de wijk zijn winkeltjes, een supermarkt en vooral heel veel rotzooi, dat de mensen er laten liggen, omdat ze geen visie (meer) hebben om nog iets van hun wijk te maken. Toch gaan er kinderen naar school en is er een voetbalveld aangelegd. Helaas nemen de drugsdealers dit veld regelmatig in beslag voor hun party's, die de gewone mensen dagenlang uit hun slaap houden. Ze hebben voor zichzelf dichtbij het voetbalveld een zwembad aangelegd en de mensen een paar weken zonder water laten zitten omdat het zwembad moest vol lopen.....De drugsdealers zijn de baas.
Iedere keer als ik de wijk bezoek moet ik deze dealers een hand gaan geven, zodat ze me kennen en me met rust laten. Roseni, een van de vrijwillige social workers, brengt me naar hen toe. Ze leunen op hun geweren en kijken me argwanend aan. Ben ik een spion voor de politie? De strijd tussen de politie en de dealers duurt voort en eist doden, bij jong en oud. Het is verschrikkelijk.
Samen met mijn zoon, die saxofonist is bij het Metropole orkest en een team van stichting Aprisco, werkte ik in 2013 een paar weken in de favela. We leerden er Daniel kennen, die met zijn moeder en zus midden in de sloppenwijk woont. Hij ondersteunde ons werk (medisch- en timmerwerk, educatie en ondersteuning) samen met pastor Veloso van de Assembleia de Deus. Sindsdien houd ik contact met hem. Hij was drie maanden in Nederland. Voor ons werk maakte hij een film van het leven in de favela en het leed, dat het geweld met zich meebrengt. We zetten deze film in bij het werven van sponsors voor de projecten in Rio de Janeiro.
Stichting Aprisco (den Haag) heeft in 2015 met hulp van EO Metterdaad en Gera Vida (de Braziliaanse tak) een pand kunnen aanschaffen in de favela Juramento voor social work en educatie. Er wordt o.a. samengewerkt met locale muzikanten, die jongeren muzieklessen geven. Dit werk is opgezet door de Nederlandse muziektherapeute Pauline de Vet.
In 2014 heb ik samen met vier Nederlandse stagiaires (2 psychologen en 2 social workers) drie weken in de sloppenwijk kunnen werken, hand en spandiensten verricht en voorlichting gegeven aan vrouwen in de wijk en in kerken. In 2015 kon ik 2 weken in het huis van Daniel wonen en ervaren wat het is om dagelijks in gevaar te zijn en 's nachts wakker te liggen van het schieten. In 2016 ging ik samen met onze zoon, die professioneel pianist is en Pauline de Vet, werken aan de verschillende (muziek)projecten. Een van onze doelen was het vinden van sponsors in diverse Braziliaanse kerken. In 2017 heb ik 2 reizen gemaakt naar Rio de Janeiro voor het onderhouden van de contacten en voortzetting van het werk. Ik sprak o.a. in kerken, op conferenties en wijkcentra, gaf les aan social workers aan de Universiteit in Niteroi.
Het initiatief van dit werk ligt bij Richard van den Hout (directeur van stichting Aprisco) en zijn Braziliaanse vrouw Daisy. Via hen is er een kindertehuis opgericht (Reame). Het vestigen van goede hulpverlening in de favela's is een ingewikkelde bezigheid, maar we zien langzaam maar zeker de contouren van een prachtig werk, waar mensen in een achterstandspositie baat bij hebben. Omdat scholing van kinderen in de favela's ver beneden de maat is, is het nodig om scholing aan te vullen met stimulerende educatie, zodat vervolgonderwijs binnen hun bereik komt en ze later werk kunnen vinden.
Dramatisch is het aantal studenten social work in Brazilie, dat geen baan kan vinden in de sector, waarvoor ze zijn opgeleid. Er ligt een plan klaar om hier verandering in te brengen.
Ondanks onze intensieve pogingen om in Brazilie sponsoren te vinden, zijn we genoodzaakt op zoek te gaan naar Nederlandse sponsoren voor onze projecten in Brazilie. De kosten, die we tot nu toe hebben gemaakt, zijn vanuit stichting Petra of privé betaald. Voor de volgende stappen zijn we op zoek naar sponsors, die onze plannen een kans willen geven.
Drs. Marrie van der Feen, psycholoog

Sponsoractiviteiten
Voor het uitbreiden en ondersteunen van de activiteiten in Brazilie worden diverse activiteiten georganiseerd.


Jaarverslag 2017

Er is veel overeenkomst tussen de werkzaamheden en activiteiten van stichting Petra in 2016 en 2017. Vanaf 2015 werden er geen cliënten meer door stichting Wil begeleid (P.H. had op eigen initiatief andere hulpverleners gevonden evenals W.v.B.). Stichting Wil is opgeheven eind 2014, maar pas in 2015 heeft DK belastingen voor de stichting alle formaliteiten geregeld en werd de stichting officieel uit het stichtingen register geschreven.

– Stagiaires werden getraind. In 2017 waren er twee stagiaires (2 psychologen in opleiding). Een van de Petra doelen is om beginnende professionals bekend te maken met de problemen van mensen, die in hun jeugd zijn getraumatiseerd. Ze raken o.a. bekend met de gevolgen van seksueel misbruik en wennen aan de dikwijls schokkende verhalen. In de loop van het jaar kwam psycholoog Marcel Blaakman de gelederen als vrijwilliger versterken. Hij werkt vooral aan het dossieronderzoek, dat we startten in 2017. Het moet in 2018 voltooid zijn en dient tevens als basis voor cursussen.
– Cliënten werden gediagnosticeerd door Marrie van der Feen, psycholoog, en afhankelijk van de hulpvragen volgde er een psychologische behandeling op maat. Stagiaires bereidden groepstherapie voor, die ze uitvoerden met een kleine groep cliënten naast de individuele gesprekstherapie door Marrie van der Feen. Marrie ontwikkelde hiervoor “Zelfregie onder Gods commando”, “Werken aan jezelf” en “Een fixed mindset t.o.v. een op groei gerichte mindset.” Een enkeling werd door verwezen naar psychiater, fysiotherapeut of anders.
– Samen met de stagiaires verzorgde Marrie van der Feen in 2017 voorlichting over oorzaak, gevolg en behandeling van gevolgen van seksueel misbruik op het Calvijncollege in Krabbendijke tijdens de speciale studiedag over seksualiteit. Er werd samen gewerkt met Different, GGD en andere instellingen. De reacties van de leerlingen en leerkrachten waren erg positief.
– In 2017 ging Marrie van der Feen weer naar Rio de Janeiro in Brazilie om de hulp aan geweldslachtoffers te ondersteunen en voorlichting te geven. In de sloppenwijk Morro do Juramento wordt het muziekproject van stichting Aprisco gerealiseerd, mede door muziekdocente Lydia Alves en locale musici. Pauline de Vet stuurt dit project aan. Inmiddels krijgen een aantal kinderen regelmatig muziekles. Roseni, een locale hulpverleenster, werkt vanuit het Aprisco pand voor de allerarmsten. Ze organiseert veel voor kinderen, bezoekt straatarme mensen, regelt kleding en voeding en cadeautjes voor de kerstfeesten. Vrouwen van de wijk kennen haar en weten haar te vinden als ze in nood zijn. Ook mannen, die aan lager wal zijn geraakt. Marrie was van 7 november tot 2 december in Rio de Janeiro, aanvankelijk bij Jantiena de Jonge in Sao Concalo. Via Jantiena kon ze een gastcollege geven aan de Universiteit van Niteroi aan social workers in opleiding. De meesten van deze toegewijde mensen zullen geen betaald werk vinden op hun vakgebied, wat zeer tragisch is, omdat vooral de achterstandswijken behoefte hebben aan opgeleide hulpverleners, die begrijpen wat de problemen zijn van de mensen. De overheid betaalt sommige projecten. Jantiena en Marrie bezochten een van deze projecten in wijkgebouw, waar arme vrouwen (verplicht) kwamen luisteren naar Marrie. Door hun aanwezigheid krijgen ze een kleine toelage van de staat voor hun kinderen. De staat financiert een goed opgeleid team. Maar voor hoelang? Thats the question. De leidinggevende psychologe interviewde Marrie en nam het gesprek op. Marrie maakte het team veel complimenten, zodat de notabelen trots zouden zijn op wat er gepresteerd wordt op het gebied van armoebestrijding. Het is verheugend dat dit werk bestaat, maar het laat tevens de grote nood van veel mensen zien. Dit zijn dan nog de mensen, die de weg weten naar hulpverlening, maar op straat leven er duizenden mensen, die die weg niet kennen. Dus is er out reach door bekwame mensen nodig. Sommige kerken bieden outreach zoals Victory Outreach. De drugsoorlogen gaan steeds maar door en worden alleen maar heviger. Onder politie en drugscriminelen vallen doden. In Juramento een kind dood geschoten, dat kort daarvoor nog bij Roseni was geweest. Aprisco spant zich in, naast kerken, politie en andere instanties, om de overmacht van drugsbendes te beteugelen en kansarme kinderen te helpen. O.a. door oprichting van reddingsbrigades. Dit werk wordt D.V. In 2018 gerealiseerd.
– In 2015 zijn we veranderd van accountant. In plaats van Accon verzorgt vanaf 2014/2015 DK, belastingdeskundige Izaak Koppejan uit Oost-souburg de jaarrekening en andere zaken.
– Er moet nog steeds bezuinigd worden omdat betaalde activiteiten sterk zijn verminderd.
– Marrie werkt een aantal uren als behandelcoördinator bij Driestroomhuisenso in M'burg voor stichting Petra. Calvijncollege doet een jaarlijkse bijdrage. Er is nog een rest van de mensen van het Petra platform, dat giften geeft. Gezien alle onbetaalde activiteiten is er behoefte aan een nieuwe geldstroom en wordt hier over nagedacht. Waar mogelijk wordt actie ondernomen.
– Sinds 2015 is Marrie onbezoldigd lid van de redactie van Uitdaging, een evangelische gratis krant, waarvoor ze regelmatig artikelen schrijft en van Church Life. Op deze wijze komen haar boeken weer in beeld, die nog steeds van betekenis zijn voor de hulpverlening aan geweldslachtoffers. Els Bakker, psycholoog, schreef Marrie's biografie in : “Gegijzeld door incest”. In 2015/2016 is dit boekje vertaald in het Portugees, waardoor het gebruikt wordt in Rio de Janeiro als voorlichting en getuigenis. Via een van onze Braziliaanse vrienden, prof. Douglas Ramos Silva, boden we het manuscript aan bij Betel Editoria Publisher House.
– Marrie constateerde het gemis van een aansprekend christelijk damesblad in Brazilie, zoals b.v. Eva in Nederland. Via een dergelijk blad kan er laag drempelige voorlichting gegeven worden op vele terreinen, o.a. huiselijk geweld, opvoeding, werk, voeding en sport. In 2018 gaan Richard en Daisy van den Hout voor 2 jaar naar Rio de Janeiro om het werk in de sloppenwijken te versterken. Omdat er vooral behoefte is aan een geldstroom zullen in 2018 sponsoractiviteiten op het programma staan.
– Deskundigheidsbevordering. Een aantal maal per jaar is er intervisie met vakgenoten.
– 11 mei. “Zorgen voor elkaar”. 24 mei. “Switch on your brain” door dr. C. Leaf. 30 juni. Congres “Verbinden. Schematherapie als schakel.” ETS bijbelstudies.
– Op 11 dec. werd Marrie geinterviewd bij Groot Nieuws Radio in Veenendaal. Thijs Noorlandt. Over behandeling van de gevolgen van seksueel misbruik en haar eigen ervaringsdeskundigheid.

– Handtekening:
– drs. Marrie van der Feen, psycholoog:
– Nympha Minnaar, fysiotherapeut:Jaarverslagen 2015 en 2016

Klik hier voor het Jaarverslag 2015 en 2016.pdf.